Klagesager over varmefordeling 2017 - 2020, fejl i over 25 % af varmemålerne som har bevirket fejl i samtlige varmeregnskaber, fejlerne opstod i 2017 da firmaet Varmekontrollen, Hobrovej i Aalborg overtog aflæsningen fra Brunata og der samtidig blev udskiftet varmemåler i hele ejendommen, uprofessionel blev over 25% vendt forkert, hvilket har betydet at nogle beboer ikke har haft noget varmeforbrug overhovet. vi har rykket DEAS for et nyt varmeregnskab, men har desværre konstateret at der stadig er gravende fejl. vi forventer snarlig fremsendelse af nyt varmeregnskab.

Generalforsamling

I beboerrepræsentationen for Hvidts Gaard

(Grundet COVID-19 virus, har vi i Bestyrelsen truffet beslutning om at afholde generalforsamlingen i parkeringskælderen i Hvidts Gaard)

Fredag den 28. august 2020 kl. 16:00

Dagsorden ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet samt fastlæggelse af kontigent for det kommende år
4) Valg af bestyrelse og suppleant
5) Valg af revisor og suppliant
6) Indkomme forslag
7) Eventuelt

Bestyrelsen


Parkering i gården er forbudt, af- og pålæsning er tilladt.

 

Vi har desværre observeret uheldige parkeringer ved vores fælles terrasse, hvilket blokerer for kørestolsbruger og andre gangbesværet beboer kan benytte denne facilitet.   


Klagesager over manglende vedligeholdelse, fjernelse af dørtelefoner ved hovedindgangen. 

 

Klagesager over varmefordeling 2017 - 2020, fejl i over 25 % af varmemålerne som har bevirket fejl i samtlige varmeregnskaber, fejlerne opstod i 2017 da firmaet Varmekontrollen, Hobrovej i Aalborg overtog aflæsningen fra Brunata og der samtidig blev udskiftet varmemåler i hele ejendommen, uprofessionel blev over 25% vendt forkert, hvilket har betydet at nogle beboer ikke har haft noget varmeforbrug overhovet. vi har rykket DEAS for et nyt varmeregnskab, men har desværre konstateret at der stadig er gravende fejl. vi forventer snarlig fremsendelse af nyt varmeregnskab.

HD Ejendomme A/S overtager pr. 1 februar 2020 administrationen af ejendommen.
Velkommen som lejer hos Hvidts Gaard ApS, v/HD Ejendomme A/S.
Fremover skal alle henvendelser ske til: HD Ejendomme A/S
Unsbjergvej 2B
5220 Odense SØ
Tlf. 65 90 27 84
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bykvarteret er bygget omkring en 125 meter lang kanal, Obels Kanal, der har direkte kontakt til Limfjorden. Området er fuldt udbygget med internt gadenet. Hvidts Gaard er anlagt på kvarterets mest attraktive grund – på hjørnet af kanalen og Limfjorden. Fra lejlighederne er der en flot udsigt over Limfjorden og Nørresundby, og fra lejlighederne i de øverste etage er der en utrolig panoramaudsigt over området.


Den 30. august 1994 blev byggeriet officielt igangsat. Igangsætningen blev markeret ved, at de første prøvepæle blev nedrammet. Efter om projektering blev det egentlige byggeri i gangsat i december 1994. Grundstensdokumentet blev indmuret den 23. november 1995 og i 1996 stod bygningen færdig til modtagelse af de første beboer.

Bygningen er opkaldt efter nu afdøde højesteretspræsident Mogens Hvidt, der i gennem 30 år var formand for de pensionskasser, der blev samlet i FSP (tidlige ejer).

HD Ejendomme A/S overtager pr. 1 februar 2020 administrationen af ejendommen.
Velkommen som lejer hos Hvidts Gaard ApS, v/HD Ejendomme A/S.
Fremover skal alle henvendelser ske til: HD Ejendomme A/S
Unsbjergvej 2B
5220 Odense SØ
Tlf. 65 90 27 84
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvidts Gaard lejlighederne med brutto- og nettoareal, hvad er forskellen?

Et nettoareal angiver boligens faktiske mål - selve lejlighedens beboelsesareal. Et bruttoareal medregner de eventuelle fællesarealer der er; det kan fx være kælderrum, fælleslokaler, svalegang, trappeopgange, altaner mv. som lejeren har adgang til i ejendommen. Det er også bruttoarealet, der bruges ift. beregning af evt. boligstøtte. 

Se lejlighedsstørelse i Hvidts Gaard

Parkering i gården er forbudt, af- og pålæsning er tilladt.

200516 Parkering i Hvidts Gaard 2 

Vi har desværre observeret uheldige parkeringer ved vores fælles terrasse, hvilket blokerer for kørestolsbruger og andre gangbesværet beboer kan benytte denne facilitet.   


Klagesager over manglende vedligeholdelse, fjernelse af dørtelefoner ved hovedindgangen.