Varmeafregningen er baseret på aflæsningen af bimålere af det samlede forbrug, fra samtlige lejligheder i ejendommen. Aflæsningen og afregningen sker i kWh og ikke i m³, som vi afregner efter til fjernvarmeforsyningen.

Udsat beliggenhed, hvis din bolig er beliggende i gavl, i stueetagen eller på den øverste etage, har din lejlighed en "udsat beliggenhed". Det betyder, at lejligheden er sværere og dermed dyrere at varme op end andre lejligheder. Det får du kompensation for, dette er med til at hæve den generelle kWh pris.

Varmeprisen findes ved at dividerer forbruget i kWh op i 45,96 % af fakturabeløbet (2019 – 2020) forholdet i % kan varierer. 

 

image001

Prisen på en kWh er i 2019 – 2020 udregnet til 0,7168 kr., hvilket er unormalt højt, da den officielle pris fra fjernvarmeværket er 0.54 kr. pr. kWh, at vi derudover får en tilskud på 51.168,55 kr. fra vores faste afgifter til nedbringelse af varmeforbrugsprisen forværre effektivitet yderlige.

Udregning af tilskud fra grundgebyrerne:

Effektafgift
11.356,90 kr.
Varmt vand
37.765,60 kr.
Haneandele
22.416,56 kr.
Udsat lejligheder ca. 9,00 %
  -20.353,51 kr.
I alt
51.168.55 kr.

 

Årsafkøling efter forbrug:

image002

Beregninger over normal effektivitet:

Varmeforbrug 2019 - 2020
301,560,00 kr.
Overskud fra fastafgiften
-51.168,55 kr.
I alt
250.391,45 kr.
 
 

 

 

 

 

Estimeret efter fjernvarmeforsyningens officiel kWh pris på 0,54 kr./kWh, ville kWh pris være:

image003

Estimeret årsafkøling efter kWh pris på 0,54 kr.: 

image004