Varmeforsyningen i Hvidts Gaard

Mange oplever store problemer med varmeforsyningen i Hvidts Gaard, om vinteren er der meget fodkoldt. Isolering er ikke eksisterende, der er ingen isolering i etageadskillelsen og kun få mm. Isolering i ydervæggene, med hensyn til døre og vinduer er der træk og kulde.

Goderåd:

Du kan forbedre inde miljøet og varmetabet med små midler, det ser måske ikke så pænt ud, men hvad gør man ikke.

Tag mål af dit vindue/dør og gå ned til dit tømmerhandel, få dem til at udskære en 3 mm akrylplade der passer til vinduet/døren, påsættes eventuelt med Velcro, burretape.

 

Problemer med varmeregnskabet:

Hvidts Gaard køber fjernvarme fra Aalborg fjernevarmeforsyning.

Fra regnskabsåret 2017-2018 er kontrol og registrering af varmeforbruget i lejlighederne udliciteret til firmaet Varmekontrol, Hobrovej 317A, 9200 Aalborg SV.

Desværre har varmekontrollen og udgiftsfordeling været stærk kritisabel i både 2017 - 2018, 2018 - 2019 og 2019 - 2020 og det er ikke rettet her ved udgangen af 2020.

Vi arbejde videre på sagen, så har du også mistanke om uregelmæssigheder med aflæsning og opgørelse, så kontakt os.

Beboerrepsentation har den. 1. oktober 2020 gjordt Indsigelse mod varmeopgørelsen for preiode 2019 - 2020.

Indsigelsen betyder at du ikke skal indbetale evt. restbeløb for dit varmeforbrug, før der forligger et endligt godkendt varmeregnskab, hvis selskabet ikke overholder tidsfristen bortfaller deres evt. krav.