Varmeregnskab for Hvidts Gaard

Hvad du bør vide om opgørelse af varme

Du er måske lettere forvirret, når du modtager din opgørelse over varmeregnskabet. Denne forvirring vil vi gerne hjælpe dig med at komme til livs. Her på siden kigger vi derfor nærmere på, alt det du skal vide om varmeregnskab.

Læs med her, og få styr på, hvordan dit lejemåls varmeregnskab bliver opgjort.

Ejendommens Udgifter for tidsrummet 01-06-2019 – 31-05-2020
a´ kr.
Kr.
Abonnement for en måler
Effektafgift 7.279 m²
Fjernvarme aflæst visning:  16.078 m³ - startvisning 1.000 m³ =  måler forbrug = 15.078 m³  
*1             (558.4444 MWh) estimeret
4. Flytteberegninger
 
 
 
 
1.250,00
20,00
20,00
1.250,00
145.581,13
301.560,00
4.325,00
 
Samlede udgifter kr.
452.716,13
UDGIFTSFORDELING
Fordeles på:
a´ kr.
Kr.
Varme                                                  45,96 % 
Varmt vand                                           14,04 %
Haneandele                                           5,00 %
Grundgebyr                                          35,00 %
 
Flytteberegninger
 
 
 
         287.497,72 kWh
              1.258,85 m³
                 429,00 andele
              6.793,50 andele
     
      
0,7168
50,0000
52,2600
23,1010
206.092,073
62.942,60
22.419,56
156.936,90
 
4.325,00
I alt kr.
 
 
452,716,13

 

Klagesager over varmefordeling 2019 - 2020, fejl i over 25 % af varmemålerne som har bevirket fejl i samtlige varmeregnskaber, fejlerne opstod i 2017 da firmaet Varmekontrollen, Hobrovej i Aalborg overtog aflæsningen fra Brunata og der samtidig blev udskiftet varmemåler i hele ejendommen, uprofessionel blev over 25% vendt forkert, hvilket har betydet at nogle beboer ikke har haft noget varmeforbrug overhovet. vi har rykket DEAS for et nyt varmeregnskab, men har desværre konstateret at der stadig er gravende fejl. vi forventer snarlig fremsendelse af nyt varmeregnskab.